MILEV

Kayserling Jolán

Kayserling Jolán (Lengau, 1865 – Budapest, 1940)

Festő. Svájcban született a híres főrabbi Kayserling Mayer és Philippson Berta lányaként. Szüleivel 1871-ben költöztek Pestre. Fiatalkorában porcelánfestészettel foglalkozott. Később Bihari Sándor és Glatter Ármin voltak a mesterei, majd 1902 körül másfél évet Párizsban tanult festészetet. 1900-tól kezdve állított ki portré- és enteriőrképeket a Nemzeti Szalonban és a Műcsarnokban. A Szépművészeti Múzeum régi képeiről számos másolatot készített. 1931-ben ő restaurálta a Magyar Zsidó Múzeum képeit. Több tárgyat is adományozott a Múzeumnak, például apjáról, Kayserling Mayerről készült portréját, illetve egy sötétkék, hímzett tálit-tartót 1933-ban, mely egykor a híres rabbi nagyapjáé, Ludwig Philippsoné volt.

Leginkább portréfestészetéről vált híressé, családtagjai mellett számos jeles magyar és más nemzetiségű zsidó személyt festett meg. Ezekből a portrékból a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár kilencet őriz. Többek között a Múzeumban található Blau Lajos, hittudós, egyetemi tanár, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatójának és feleségének a portréja is. Sógoráról, Neumann Ede rabbiról és történészről készült portréja Weisz Ernőné Neumann Vera ajándékaként, 1949-ben került a Múzeum gyűjteményébe. A Múzeum őrzi egyik felmenőjéről, Philippson Chomáról készült, valamint Goldziher Ignácot és Schultz Manót ábrázoló képét is. A Wertheimer Sámson rabbiról készült képe a bécsi Zsidó Múzeumban található mű másolata. Ezen kívül egy ismeretlen nőt ábrázoló festmény van még a gyűjteményben.

 

Forrás: Dr. Endreiné Steiner Riza: Kayserling Jolán – egy zsidó festőművésznő emlékezetére. Múlt és Jövő 1941 (31)5.; Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve, 1933II. Társulati közlemények - Igazgatósági jelentés (1932. dec. 26.); www.kieselbach.hu

Művei a gyűjteményben: