Skip to main content

Adler Mór

Adler Mór fényképe

Adler Mór fényképe

Adler Mór

Festő. (Óbuda, 1826 – Budapest, 1902) Szülei ellenzése, és szerény anyagi támogatása ellenére már korán elkötelezte magát a festészet mellett. Weissenberg pesti rajziskolájában kezdte, majd a bécsi akadémián tanult (1842- 1845). Itt Ender és Kupelwieser a történelmi és vallásos festészet akkori nagy alakjai voltak a mesterei. Bécsben Jacobovics közkórházi orvos számára készített patológia rajzokkal tartotta fönn magát. Egy évig Münchenben, majd később Párizsban képezte tovább magát, ahol arcképfestéssel kezdett foglalkozni, díjat nyert, és számos megrendelést kapott. Párizsi sikerei ellenére 1848-ban hazatért és Pesten telepedett le. 1851-ben állították ki először képét (Toilett-csendélet) a pesti Műegylet kiállításán.  De ezek után is néha elhagyta Pestet és német, olasz és franciaországi tanulmányutakra ment. Mint arckép- és csendéletfestő megszakítás nélkül dolgozott haláláig, visszavonultan élt, nem vállalt szerepet a forradalom és szabadságharc eseményeiben, illetve később sem vett részt semmilyen társadalmi vagy művészeti mozgalomban. Az 1896-iki millenniumi kiállításon arcképeinek és csendéleteinek még egy kisebb gyűjteményével jelent meg, halála előtt utoljára az 1901-es téli tárlaton vett részt édesanyjának egy arcképével. 1902-ben 76 évesen ünnepelt festőként hunyt el. Festői elismertségét mutatja, hogy művésztársai koporsóját ugyanabba a lepelbe burkolták be, mint Munkácsy Mihály koporsóját

A Magyar Zsidó Múzeum gyűjteményében a művész három olajfestménye található. Kern Jakab, pesti zsidó nagykereskedő portréja 1866-ból, amely MIKÉFE (Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egyesület) tulajdonából került a Múzeumba, mivel Kern Jakab az egyesület elnöke volt. A másik portréja a Múzeumban lévő 1982-ben festett képe egy ismeretlen férfit ábrázol. A nő a tengerparton című festménye 1936-ban Beregi Ármin ajándékaként került a Múzeumba.

(Forrás: Magyar Zsidó Lexikon, www.kieselbach.hu; Magyar Képzőművészeti Lexikon; Adler Mór- Egyenlőség 1902 (21)42.)

Művei a gyűjteményben: