Browse Items (9606 total)

F2019.107.jpg
Az országos zsidó vallási és történeti gyűjtemény új, állandó kiállításának és az "Élet született a romokon" c. fotókiállítás megnyitása a Zsidó Múzeumban a magyar zsidóság deportálásának 40. évfordulóján.
A képen Héber Imre, a MIOK és a BIH elnöke,…

F2019.106.jpg
Péntek esti Istentisztelet az Ahavász Réim rendezésében a Péterffy Sándor utcai kórházban. A képen látható Reichenberg alelnök, Dr. Friedmann Gyula rabbi, Ábrahámsohn Manó főkántor, Hübsch Alfréd titkár, vendégek és a kórház zsidó lábadozó betegei.

2019_30_borito.jpeg
Meir Avraham Munk klasszikus héberséggel írott, sok bibliai fordulatot tartalmazó önéletírása. Az eredeti mű elveszett, a szöveg Ardai Simon 1942-ben készített magyar fordításában maradt…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2