MILEV

46 Serleg

muzeum_1nap_2015_dec.30-695.jpg

magyar, IM mesterjegy, 17. század eleje

aranyozott ezüst

a Pesti Chevra Kadisa letéte, 1933

Az óbudai hevra kadisa aranyozott ezüst serlegét felső felirata szerint Gumpel, Wolf és Gerson urak adományozták 1749-ben a közösség számára. Az 1600-as évek elején készült tárgy gazdag növényi ornamentikája és a három koszorúban a sisakos antik harcosfejek utalnak arra, hogy a serleg eredetileg más célra készülhetett. Az eredeti adományozás után több mint száz évvel újabb vésett felirat került rá, amely szerint „Ajándék örök emlékezetül a pesti Szent Egyletnek tőlem, Mózes Izsáktól, akinek fénye világítson, fia Wolf Holitschernek, kinek emléke legyen áldott. A kis időszámítás szerint 638-ban.” A Holitscher család előkelő óbudai zsidó család volt, nevük több szertartási tárgyon is olvasható. A felirat tanúsága szerint leszármazottaik az óbudai zsidók többségéhez hasonlóan átköltöztek a Duna másik oldalára, Pestre, ahol az 1800-as évek közepétől egyre erősödő zsidó közösség alakult ki. A korábban az óbudai hevra kadisa tulajdonában lévő serleget 1878-ban Holitscher Mózes Izsák a Pesti Chevra Kadisának ajándékozta, ahol az 1930-as évekig használták, majd 1933-ban a múzeum
gyűjteményében helyezték el letétként.