MILEV

41 Szefira tábla

20160325_152026.jpg

Smuel Hajim Prerau

Gyöngyöspata, 1820

papír, tinta, mikrográfia, festett

 ismeretlen módon került a gyűjteménybe 1917 körül

Hajdan a gyöngyöspatai imaház falán lehetett látni a festett szefira- vagy ómerszámláló
táblát, amelyet a morvaországi Prerau városából származó Smuel Hajim készített 1820-
ban. A szefira a néppé válás folyamatának fontos időszaka, mely szimbolikusan összeköti a szabadulás ünnepét a Tóra, a törvények átvételének ünnepével. A peszah és sávuot között eltelő negyvenkilenc napot a tábla közepén, hetes sorokba rendezett körökben olvashatjuk, amelyet áldások, zsoltárok és imaszövegek vesznek körül. A külső keret díszítését a tintával befestett háttér előtt fehéren hagyott részek adják. A szefiratábla múzeumba kerüléséről nincs forrásunk, de 1917-ben már bizonyosan a gyűjteményhez tartozott; feltehetően a Múlt és Jövő című folyóirat gyöngyöspatai születésű főszerkesztőjének, Patai Józsefnek köszönhetően.