MILEV

42 Zászló

20160321_175224.jpg

Oroszország, 1917

pamutvászon, festett

vásárlás, 1917

A judaizmusban hagyománya van a társadalmi igazságtalanságok felszámolásáról szóló
gondolatoknak. A világ tökéletesítése minden zsidónak kötelessége, ez az egyik alapja a tizenkilencedik században megjelenő új, világjobbító eszmék gyors elterjedésének. A modernizálódó világban igazodási pontot, közösséget kereső zsidó szakmunkásság és értelmiség számára igen vonzó volt az egyenlőségen és igazságosságon alapuló, előítélet-mentes társadalmat hirdető szocialista mozgalom. A pesti zsidó közösség vezetői, kezdeti fenntartásaik ellenére, felismerték az új eszmék társadalmi jelenlétét. Erre emlékeztet, hogy 1917-ben megvásárolták a lengyel–litván szociáldemokratáknak (Bund) az – 1917-es orosz polgári demokratikus forradalomban lobogtatott – zászlaját. Az egyszerű, jiddis szöveggel festett zászló szövege: „Le a cári alkotmánnyal, éljen a demokratikus köztársaság!”