MILEV

92 Családi hagyaték (iratok, fényképek és báli cipő)

muzeum_2017_aprilis_6-17304.jpg

Nagyvárad, 1890-es évek

papír, fotó, cipő: atlasz selyem, rakott fa sarok, bőrtalp

Munkácsi Mária ajándéka, 2013             

Meir Ávraham Munk (1830–1907) lakompaki, galgóci, nyitrai és pozsonyi jesivaévei után
kereskedőként élt Nagyváradon. Fia, Munkácsi Bernát (1860–1937) a magyar nyelv finnugor gyökereit kutató nyelvész, akadémikus, a Pesti Izraelita Hitközség tanfelügyelője volt. Korán megözvegyült, felesége hagyatékát – a tárgyakat akkurátusan feliratozva – egy Nagyváradon készült dobozban őrizte. A hagyaték fiához, a hitközség főügyészeként dolgozó, de emellett amatőr művészettörténészként múzeumunkat 1931-től 1945-ig igazgató Munkácsi Ernőhöz került. Jóllehet a Munk-Munkácsi család emlékei közül Munkácsi Ernő sok értékes régiséget
adományozott a gyűjteménynek, édesanyja báli cipője és a családi fényképek csak 2013-ban, lánya, Munkácsi Mária ajándékaként kerültek a gyűjteménybe.