MILEV

9 Tóraszekrény függöny

64_1552.jpg

magyar: drapéria: 17. század vége; függöny: 1747

bársony, ezüstfonalas leöltögetett és rátétes hímzéssel

az Óbudai Zsidó Múzeum gyűjteményéből, 1950

A zsinagógában a tóraszekrényt és a zsinagógai teret díszes tóraszekrényfüggöny választja el. A tárgy héber neve, a parohet először az Első Szentély leírásában tűnik fel, ahol a Szentek Szentjét és a templomteret választotta el. Az eredetileg az óbudai zsinagóga berendezéséhez tartozó parohetet Holitsch Zekil és neje, Bella készíttették 1747-ben. A függöny díszítésének szimbolikus jelentése van: a két csavart oszlop a Szentély két oszlopát idézi, míg a hétkarélyos felső drapérián a Szentély berendezési tárgyait láthatjuk. A drapéria két vége a frigyládán lévő kerubok szárnyait eleveníti meg. A bibliai szövegeket és azok zsidó kommentárjait ismerők számára ez Isten közvetlen jelenlétére utal, hiszen a hagyomány szerint Isten szelleme a kerubszárnyak közül szól Izrael fiaihoz. A parohet 1896-ban szerepelt azon a kiállításon, amelyet a honfoglalás ezredik évfordulójára, a millenniumi ünnepségsorozat keretében rendeztek. Ezen a kiállításon a zsidó szertartási tárgyakat a többi felekezet kegytárgyai között mutatták be, ami ott és akkor a zsidó vallás elismerését, befogadását is jelentette.