MILEV

29 Hollander Leó és neje arcképei

Hollaenderleo3.jpg
Hollaenderleone.jpg

Eperjes, 1880-as évek

talbotípia

Hollaender Dezső és György ajándéka, 1912

Holländer Leó (Eperjes, 1805–1887) és neje fényképét gyermekei, Dezső és György
ajándékozták a múzeumnak, hogy szüleik emlékét ily módon is őrizzék. Időskori, feleségével készült kettősportréja élete alkonyán, az 1880-as években, fényképészeti eljárással készült. A képen az idős házaspár kissé divatjamúlt viseletben: Holländer Leóné a biedermeier korszak jellegzetes zsidó női fejfedőjében látható. A múzeum szempontjából Holländer fontos személyiségnek számított, hiszen a Sáros megyei zsidóság egyik vezetőjeként aktív szerepet vállalt a zsidók polgári egyenjogúsításáért folytatott küzdelemben. Az 1848-as szabadságharc kitörésekor önkéntesként Kossuth Lajos egyik főhadbiztosa lett, majd a honvédelmi minisztérium gazdasági hivatalát vezette. Eötvös József meghívására szerepet vállalt az 1868–1869-es első zsidó kongresszuson is, amelynek korelnöke volt.