MILEV

51 Wertheimer Lion hoffaktori okmánya

20160318_130556.jpg

München, 1780

pergamen, tinta, kézírás

Wertheimer Adolf és neje adománya, 1933

IV. Karl Theodor rajnai palotagróf 1780-ban Münchenben kelt oklevelében szabad mozgást és háborítatlan kereskedelmet biztosít Wertheimer Lionnak Augsburg, Nürnberg és Regensburg városaiban. Az oklevél kiállításának időszakában az európai uralkodók pénzügyeik egy részét, hadseregeik ellátását, valamint luxuscikkek beszerzését zsidó vállalkozókra bízták. A zsidó kereskedők országhatárokon átívelő családi és kereskedelmi kapcsolataik révén rugalmasan intézték a hatalmas kockázattal járó ügyleteiket. Szolgálataikért cserébe olyan társadalmi helyzetet élvezhettek, amelyet az amúgy számos hátrányos megkülönböztetéssel élő zsidó közösségek tagjai egyébként nem érhettek volna el. A kereskedőknek azonban számolniuk kellett azzal, hogy uruk halálakor gyakran elüldözték vagy vád alá helyezték őket. A rendkívül ritka dokumentumot a család kései leszármazottja, Wertheimer Adolf bankigazgató, az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat elnöke adományozta a múzeumnak.