MILEV

Talpas pohár

Item

muzeum_1nap_2015_dec.30-695.jpg

Title

Talpas pohár

Identifier

64.130

Description

A hagyományos zsidó közösségi szertartások fontos része a kenyér és a bor megszentelése, a kiddus. Kiddus vezeti be a családi ünnepeket csakúgy, mint a közösség közös lakomáit, megemlékezéseit. A kiddushoz a bort díszes serlegbe, kehelybe vagy akár egyszerű pohárba is önthetik, csak az áldásmondáshoz szükséges minimális bormennyiség meghatározott, a többi a használók igényei és lehetőségei szerint alakul.
A közösségi kiddusoknál használt serlegek jellemzően díszesek és drágák, hiszen az egész közösség parancsolatok kiteljesítése iránti igényének jelképei.
A hevra kadisák, azaz a temetkezési és jótékonysági szentegyletek a közösségek legelőkelőbb, áldozatvállalásra leginkább képes és hajlamos tagjait fogadták soraikba. Az egyleti gyűlések, tisztújítások és a halottak emlékére rendezett közösségi alkalmak mindegyikét kiddus vezette be. Az ehhez használt serlegeket általában az egylet jótékony pénztárából készíttették vagy vásárolták, s a vásárlás tényét és időpontját rávésették a tárgyakra is. Gyakori, hogy a tárgyak csak ezen felirataik alapján köthetőek a zsidó tradícióhoz és nevezhetőek judaikának, megjelenésük, mintakincsük pedig nem különbözik a más közösségekben használt serlegektől.
Az óbudai hevra kadisa aranyozott ezüst serlegét felső felirata szerint Gumpel úr, Wolf úr és Gerson úr készíttették 1749-ben.
A tárgy jóval korábbi, az 1600-as évek elején készült. A gazdag növényi ornamentika mellett három koszorúban sisakos antik harcosfejek utalnak arra, hogy eredetileg más célra készülhetett.
Az eredeti adományozás után több mint száz évvel újabb vésett felirat került a tárgyra, mely szerint „Ajándék örök emlékezetül a pesti Szent Egyletnek tőlem, Mózes Izsáktól, akinek fénye világítson, fia Wolf Holitschernek, kinek emléke legyen áldott. A kis időszámítás szerint 638-ban.”
A Holitscher család előkelő óbudai zsidó család volt, akiknek nevét az óbudai jegyzőkönyvekben és több szertartási tárgyon is olvashatjuk. A felirat tanúsága szerint leszármazottaik az óbudai zsidók többségéhez hasonlóan átköltöztek a Duna másik oldalára, Pestre, ahol az 1800-as évek közepétől egyre erősödő zsidó közösség alakult ki. A korábban az óbudai hevra kadisa tulajdonában lévő serleget 1878-ban Holitscher Mózes Izsák a pesti hevra kadisának ajándékozta, ahol feltehetően az 1930-as évekig használták.
Jelenlegi helyén a Pesti Hevra Kadisa letéteként szerepel.

Date

1749-05-06

Materials

aranyozott ezüst

Original Format

Részben aranyozott ezüst, hengeres testtel. Talpátmérőjénél hat vésett nagy virágszállal. Övénél levéldíszes vésett lambrequinek. Derekán négysoros vésett héber felirat. Oldalán három vésett koszorús díszben sisakos antik férfi és női fejek. Kihajló pereménél három, nagy vésett indás és gyümölcsdíszes lamrbequin. Pereménél vésett héber felirat.

Physical Dimensions

Magasság: 28,5 cm;
Talpátmérő: 9 cm;
Szájátmérő: 11,5 cm

Text

הקצן רי גרשון - הקצן ר' גימפל - הקצן רי וואלף
"Az előkelő Gumpel úr, az előkelő Wolf és az előkelő Gerson"
Derekánál felirat:
זה הגביע שייך לחברא קדישא
דק''ק אובין ישן שנקנה ע''י
שלשה קצינים גבאים דקברנים
הגל יום ג' ל''ג בעומר תקטל
"Ez a kehely az óbudai Szent Egyleté. Melyet készíttetett az egyletnek a fent nevezett három előkelő elöljárója, keddi napon, az Omer számlálás 33. napján 509-ben /vagyis 1749-ben/"
Továbbá:
לזכרון עדי עד - נדבה לחברה
קדישא דק''ק פעסט ממני כ''ה
משה יצחק נ''י בן כ''ה וואלף
האליטשש ז''ל בשנת תרלח לפק
"Ajándék örök emlékezetül a pesti Szent Egyletnek, tőlem Mózes Izsáktól, akinek fénye világítson, fia Wolf Holitschernek, akinek emléke legyen áldott, 638-ban /vagyis 1878-ban/

Photographer

@Ritter Doron

Elhelyezés

Vitrin C/2

Bibliography

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 2. tétel
Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 8

Exhibition history

Állandó kiállítás (1984-2016)
100 év – 100 tárgy (2016-2018)

Tags

Citation

“Talpas pohár,” MILEV, accessed May 25, 2024, https://collections.milev.hu/items/show/29355.

Geolocation