MILEV

38 Ferenc József portréja héber betűkből

_DOR0717.jpg

Hirschler Sámuel

Marosvásárhely, 19. század vége

papír, mikrográfia, nyomtatvány

Adler Sámuel ajándéka, 1916

A századfordulós zsidó közgondolkodást egyaránt jellemezte a nemzet szabadságideáljához és az 1848-as függetlenségi hagyományokhoz való ragaszkodás, valamint Ferenc József és a Habsburg-ház iránti lojalitás. Hirschler Sámuel a helyi zsidó népművészetben népszerű technikával, mikrográfiával készítette el Marosvásárhelyen Ferenc József portréját. A kép az emberábrázolás ősi tilalmát úgy oldja fel, hogy szövegekből, bibliai mondatokból formálja meg az uralkodó jól ismert profilját. A portrét egy bibliai mondat: „Huszonöt esztendős korától fogva és azon felül, menjen be, hogy szolgálatot teljesítsen a gyülekezet sátorának szolgálatában” (4Mózes 8:24) parafrázisa övezi, amellyel az uralkodónak nem a szentélybeli, hanem a népe érdekében végzett munkáját köszöni meg. A képet Adler Sámuel adományozta a gyűjteménynek a király halálának évében, 1916-ban.