MILEV

86 Tóravért

64_74.jpg

Cseh Pál

Pest, 1864

ezüst, trébelt, vésett

vásárlás a BÁV-tól, 1960

A neorokokó tóravért jellegzetesen 19. századi, osztrák–magyar területen használt szertartási tárgy, Cseh Pál pesti ötvös alkotása 1864-ből. Gazdag kagylós-rózsás díszítményei között két, oszlopokon álló oroszlán tart koronát a tízparancsolat kettős kőtáblái fölé. A korona formája az osztrák császári koronát idézi, azzal a különbséggel, hogy tetején a keresztet egy gombbal helyettesítette az ötvös. A tárgy alján, a kis rózsacsokor között üres felületet hagyott, ahová annak a személynek a neve kerülhetett volna, aki a tóravértet valamelyik zsinagógai közösségnek ajándékozza. Donátorfelirat végül nem került rá, és azt sem tudjuk, hogy hol használhatták ezt a tóravértet, de az bizonyos, hogy 1960-ban, a Bizományi Áruház Vállalat egyik üzletében vásárolta meg a múzeum. Azokban az években a tárgyak eredetét még nem vizsgálták, ezért számos zsidó közösségből eltulajdonított tárgy is bekerülhetett a legális kereskedelmi forgalomba.