MILEV

30 Szédertál

muzeum_2017_aprilis_6-17284.jpg

Herend, 1850 k.

festett porcelán

Lövy Lipót (Pápa) ajándéka, 1912

A később világhírűvé váló herendi porcelángyárat Fischer Mór tatai fazekas alapította 1839-ben. A herendi gyárban készült szédertálak között több különleges – széderező család festett képét ábrázoló – is található. A tál peremén a szédereste hagyományos mozzanatainak felsorolása látható kis medaillonokban. A tál öblébe egy tipikus széderestét tartó családot festettek. Ez az ábrázolás a zsidó közösségben már ismert volt a tizenkilencedik század második felében is, hiszen előképe az 1609-ben megjelent egyik első illusztrált, nyomtatott széderesti elbeszélés, a velencei hagada egyik jelenete után készült. A múzeum alapítói büszkén tekintettek a herendi porcelángyár sikereire, ezért törekedtek az ott készült szédertálak minél teljesebb gyűjteményének megszerzésére. Az első herendi szédertálat a pápai Lövy Lipót orvos ajándékozta a gyűjteménynek 1912-ben.