MILEV

3 Lévita kancsó

muzeum_6_nap_2016_02_24-2018.jpg

Prandtner József

Pest, 1797

ezüst, trébelt, vésett

az Óbudai Zsidó Múzeum gyűjteményéből, 1950

Az Ezredéves Országos Kiállításon a kiállított tárgyak több mint harmada a tekintélyes
óbudai hitközségtől érkezett – egyebek mellett ez a kancsó, amelyet Óbudán lévita kancsóként használtak: bizonyos zsinagógai szertartások során a léviták ebből öntötték a kohaniták kezére a vizet. A tárgyat a jeles pesti ötvös, Prandtner József készítette, feltételezhetően nem a hitközség megrendelésére, hiszen azon nincs erre utaló felirat vagy jelzés. A kancsó füle egy kígyót formáz, ami akár Aszklépiosz, a gyógyítás istenének attribútumára is utalhat, de a zsidó ikonográfiában a bűn és a pogány kultuszok szimbóluma, így különösen meglepő a jelenléte egy zsidó szertartási célra használt tárgyon. A régi hitközségek tárgyai között több hasonló meglepetéssel is találkozhatunk, ami alapján azt feltételezzük, hogy a szigorú vallási előírások ellenére a tárgyak megjelenítését a közösség nem szabályozta minden részletre kiterjedően.