MILEV

56 Díszoklevél

2021_12.jpg

az Országos Magyar Izraelita Tanítóegylet tiszteletbeli taggá választó oklevele Goldziher Ignác részére, 1877

Blumberg Lajos litográfiája,
Langer E. nyomtatása
Budapest, 1869

Goldziher Károly ajándéka, 1933 

Az Országos Magyar Izraelita Tanítóegylet oklevelének képein a zsidó felvilágosodás oktatási elveinek jelképeit és a zsidó közösség magyarosodásának szimbólumait láthatjuk. Az oklevél felső harmadában a tanítóegylet oktatási és polgári ideáljáinak képei, a két kép között pedig Mózes a kőtáblákkal, lábainál a modern és a hagyományos oktatás jelképeivel látható: földgömbbel és héber nyelvű könyvekkel. A képek tartalmát erősítik a kis medaillonokban szereplő portrék: a hagyományos zsidó értékeket megjelenítő Majmonidészé és a zsidó felvilágosodás atyjáé, Moses Mendelssohné, alattuk a modern pedagógia atyjáé, Pestalozzié, valamint a modern Magyarországot megálmodó Széchenyi István grófé. A képekhez héber, német és magyar nyelvű mondatszalagok tartoznak, mintegy kijelölve a modern zsidó oktatás
nyelvi irányait is. Az oklevelet a Tanítóegylet a magyar zsidó tudományos élet büszkeségének, Goldziher Ignácnak adományozta, fia, Károly pedig a múzeumnak ajándékozta 1933-ban.