MILEV

80 Szédertál

muzeum_1nap_2015_dec.29-288.jpg

1880 k.

ón

Scheiber Sándor ajándéka, 1946

A vésett jelenettel készített ón szédertál a zsidó és a keresztény ikonográfia összekapcsolódásának különös emléke. A tál öblében az első rézmetszetekkel díszített, nyomtatott hagada, az 1695-ben megjelent amszterdami hagada széderjelenete látható. Az amszterdami hagada képeit más hagadakiadások is átvették, és akár kisebb-nagyobb módosításokkal, folyamatosan használták, újranyomták őket, így széles körben elterjedhettek. Az amszterdami hagadát Salamon ben Joseph nyomtatta, illusztrátora a kereszténynek született, majd felnőttként a zsidó hitre áttérő Abraham ben Jacob volt, aki ismerte Matthaeus Merian 1625 és 1630 között megjelent, Icones Bilicae című, az Ó- és az Újszövetség történeteihez készült rézmetszetsorozatát. A hagada illusztrációinak elkészítéséhez e metszeteket úgy használta fel, hogy elhagyta a keresztény szimbólumokat, esetleg kisebb-nagyobb módosításokkal az új tartalomhoz
igazította a képeket. Széderjelenete az utolsó vacsora ábrázolásmódját használja fel.