MILEV

49 Theodor Herzl levele

herzl2.jpg

Theodor Herzl levele Ágai Adolfnak a Die Welt levélpapírján

Bécs, 1898. május 6.

papír, tinta, kézírás

Vásárlás, 1933

A bécsi újságíróként a modern zsidó államot megálmodó, majd azért komoly diplomáciai
tevékenységet is kifejtő Theodor Herzl Pesten született 1860-ban, s itt élt egészen 1878-ig. 1897-ben, az általa összehívott első cionista kongresszus után így fogalmaz naplójában: „Bázelben megalapítottam a zsidók országát, s ha most még nevet is ezen valaki, várjatok öt vagy legfeljebb ötven évig, és meglátjátok.” Legrégebbi barátjának, Ágai Adolfhoz szóló levelében arról is ír, hogy miért nem tartja tervét utópiának. A legnépszerűbb budapesti szatirikus lap, a Borsszem Jankó szerkesztőjét, barátját magyarul, „szeretett mester uram”-nak szólítja, és magyarul hivatkozik Ágai élclapbeli figurájára, „Seiffensteiner Salamon szörnyű átkozódásaira” is. A levelet 1933-ban, a Pesti Izraelita Hitközség anyagi támogatásával vásárolta meg a Zsidó Múzeum.