MILEV

36 Megilat Eszter

71_megilla.jpg

Mordechaj Szófer

Nyitra, 1835

papír, rézmetszet

Steiner Lajos ajándéka, 1915

A rituális szövegek – köztük a purim ünnepén felolvasott Eszter-tekercs – hagyományosan pergamenre, kézzel írt betűkkel készülnek. A kevés 19. századi kivétel egyike Mordeháj Szófer papírra, rézlemezről nyomtatott, gazdagon illusztrált megilája. Mordeháj szófer sztam, azaz tóra-, tfilin- és mezuzaíró szófer volt, aki szakrális pergamenek írásával kereste a kenyerét, de számos rézmetszete és illusztrált kézirata is fennmaradt. Papírra nyomtatott megilája rituális célra nem használható, inkább a haszkalapárti, polgárosult zsidó rétegek vásárolhatták. Ez a tekercs három, összeragasztott papírlapból áll, amelyre a szöveg és az illusztráció három nyomólemezről készült. A szöveg 11, különböző szélességű oszlopban jelenik meg.
A tekercs elején gazdagon illusztrált keretben a megilaolvasás közben mondandó áldás szövege látható. Mordeháj Szófer két helyen is megnevezte magát: egyszer az első, díszes betűkkel írt szó közepén apró, mikrografikus betűkkel, másodszor pedig a tekercs végén, egy koronás palásttal díszített ovális mezőben: „készítette Mordeháj Szófer sztam, Jozl Szófer sztam fia, a kis időszámítás szerint 594-ben (1834), Nyitrán.”