MILEV

95 Hevra kadisa jegyzőkönyv

37a.jpg

Jicchák Eisik, Kabold

Nagykanizsa, 1792

papír, tinta, ezüstveretekkel díszített fekete bőrkötés

a nagykanizsai hitközség letéte, 1949 

A 18. században kiépülő magyarországi zsidó községek mellett számtalan intézmény működött, legelterjedtebbek a halottak temetésével foglalkozó hevra kadisák voltak. A hevra kadisa feladatait a vallásjog szabályozza, de az egyes hevrák alapszabályait a helyi hagyományokhoz igazították. Az alapszabályokat, a tagok névlistáit és a könyvelést gyakran díszes jegyzőkönyvben vezették. A nagykanizsai hevra kadisa 1769 és 1793 között vezetett könyvébe ezek mellett bemásolták a halottak eltakarításával foglalkozó rabbinikus művek egy részét is. A Széfer haszidim című mű pokolról szóló traktátusának szövegét tíz, a halott körüli szolgálatokat és a bűnös lélek megtisztulását bemutató figurális ábrázolás egészíti ki. A rajzok élethűen tükrözik a tizennyolcadik század végének magyarországi zsidó viseletét csakúgy, mint a kortárs elképzeléseket a pokolról, az angyalokról vagy a tisztító tűzről. A figurális jelenetek mellett a kötet mind a 299 lapjának széle gazdagon díszített. Az illusztrációkat a kaboldi Jicchák Eizik készítette, akinek több nyugat-magyarországi illusztrált kötete is ismert.