MILEV

65 Szabolcsi Miksa fotója

Szabolcsimiksa3.jpg
64_2093.jpg

Budapest, 1938

fekete-fehér fotó

a Pesti Izraelita Hitközség ajándéka, 1938

„Az Országos Magyar Zsidó Múzeum (…) történelmi arcképcsarnokában gyűjti azoknak a portréit, akik az izraelita felekezethez tartoztak, és a magyar hazának halhatatlan szolgálatokat teljesítettek. (…) Történelmi arcképcsarnokunk célja az, hogy ifjúságunk elé példaként állítsuk nagyjainkat.” A Zsidó Múzeum arcképcsarnokának összeállítása tudatos koncepció szerint történt, ehhez készült el többek között Szabolcsi Miksa (1857–1915) portréja is. Szabolcsi a kéthetente megjelenő Egyenlőség című zsidó közéleti lap szerkesztőjeként véleményformáló szerepet töltött be a zsidó közéletben. A lap tudósított a tiszaeszlári vérvádperről, cikkezett a zsidó felekezet recepciójának szükségességéről, és hasábjain merült fel elsőként egy magyar zsidó múzeum megalapításának igénye is. Portréját halála után több mint húsz évvel, az itt kiállított fotó alapján festették meg a Pesti Izraelita Hitközség anyagi támogatásával.