MILEV

1904

Munkácsi Bernát (Nagyvárad, 1860 – Budapest, 1937) finnugor rokonságot kutató nyelvész és etnográfus, akadémikus. Munk Adolf és Stein Sára első gyermeke, családnevét budapesti egyetemistaként magyarosította. Kimagasló tudományos teljesítménye mellett megélhetését a Pesti Izraelita Hitközség tanfelügyelői állása biztosította. Az egységes vallásoktatást szolgálta az általa szerkesztett Egyetemes tanterv. Koncepciójának egyik sarokköve a héber nyelv, az eredetiben olvasott szövegek jelentősége volt. Ezt a meggyőződését családi örökségként kapta, és magyarságkutatóként is képviselte.