MILEV

A nyitrai ősi Munk ház

Monitor 1. 3a.jpg

A nyitrai ősi Munk ház

A nyitrai zsidó negyed, Parucza egyik mellékutcájában állt az épület, amelyet a Munk család négy egymást követő nemzedéke lakott. Itt született és nevelkedett Meir Ávrahám Munk apja, Beer és tíz testvére. A vázlaton b-vel jelölt szukkoti tartózkodási helyet 1830 körül alakították át Beer és családja számára.

Meir Ávrahám Munk emlékiratában így idézi fel:

„Ajtó, ablak a törött kilincsek és zárak miatt nyitva lévén, a hó behordta a hideget. … A kályha vastag cseréptéglából a mennyezetig ért. Az erdő minden fája sem tudta volna bemelegíteni … A berendezés ez volt: ágy, szék, asztal és lámpa … Szék is csak 2-3 volt, és a gyermekek nagyobb része állva evett… Éjjel szüleinkkel aludtak ketten-hárman egy ágyban. Én, ki a legnagyobb voltam, rövid ládán feküdtem összehúzódva, mint egy béka.”

(M. Á. Munk, Életem történetei, pp. 18-19.)

Beer Munk - egy vándorkereskedő élete

Beer Munk (1800–1852) fiútestvéreivel ellentétben tanulatlan volt, családja nyomorúságos megélhetését vándorkereskedőként teremtette elő. 65-70 kg súlyú rőfös portékával a hátán járt hétfőtől péntekig községről községre, csak a szombatra hazatérve feleségéhez és gyerekeihez. Saját tőke hiányában, 3–6 hónapra hitelként kapta az árut, és megszabott részesedés járt neki az értékesítések után. A falusiaknak gyakran hitelbe adta a portékát, halála után Jakab fia még egy éven át gyűjtötte be a kintlévőségeket. A 19. század első harmadában a kereskedelemmel foglalkozó zsidók többsége házaló volt. Ahogy a család történetében is több példa mutatja, a következő generáció tagjai váltak boltosokká, kis- vagy nagykereskedőkké.