MILEV

Apákról az utódokra szállott elhivatottság 3.

A Munk-Munkácsi család a két világháború között

Ennek a rövid korszaknak a lakhelyváltoztatásait a korábbiaktól eltérő okok indították el, és részben új célpontok felé irányultak. A tágabb családnak azok a tagjai, akik a békekötések után létrejött, új államok fennhatósága alá kerültek, az új területi egységek központjai felé orientálódtak: Brünn, Kolozsvár, Temesvár, Bukarest.

Az Egyesült Államokba való kivándorlás már a dualizmus korában elindult, és a két világháború között folytatódott. Ugyanakkor tanulás vagy munkavállalás céljából több családtag inkább nyugat-európai célpontokat választott: Bécs, Berlin, Basel, Párizs, London. Továbbá egy új irány is feltűnt ekkor: Erec Jiszrael.