MILEV

Kutatóúton a magyar nyelv eredete nyomában

Monitor 2. 2a.jpg

Kutatóúton a magyar nyelv eredete nyomában

Munkácsi Bernát első terepmunkáját a moldvai csángók között végezte 1880-ban. 1885-ben – első nem oroszországi kutatóként – az udmurtok (votjákok) között járt gyűjtőúton. 1888–89 során pedig a magyarral közeli nyelvrokon manysi (vogul) nyelvjárásokat tanulmányozta. Hasonló expedíciós utakra később nem indult, azonban az I. világháborúban „házhoz” jöttek az adatközlők: az orosz hadsereg hadifoglyai között gyűjtött udmurt és oszét nyelvi adatokat.

A magyar nyelv finnugor rokonságának kutatása kezdeteinél Munkácsi mellett más zsidó származású tudósok is fontos szerepet játszottak, például Halász Ignác és Szilasi Mór. Névmagyarosításuk és választott tudományterületük is magyar identitásuk tudatos vállalását szimbolizálta.