MILEV

Apákról az utódokra szállott elhivatottság 1.

A Munk család felmenői a 18. században

A 18. században jelentős zsidó népesség vándorolt be a Habsburg birodalom részét képező Magyar Királyság területére. Számuk néhány ezerről több, mint százezerre nőtt. A bevándorlók Ausztriából, a cseh-morva területekről illetve keletről, lengyel területekről érkeztek.

A Munk család felmenői 1770 körül telepedtek Nyitra zsidó városrészébe, Paruczába. A család egyes ágai Nikolsburg, Raussnitz (Morvaország), Lichtenstadt (Csehország), illetve Kismarton és Bécs felől érkeztek. A távolabbi ősök nyomait Prágáig és a német területekig követhetjük.

Nyitra vármegye ekkor Magyarország egyik legtöbb zsidónak otthont adó megyéje volt. A Pozsony központú térség szellemi és gazdasági értelemben is a zsidó élet központjául szolgált.