MILEV

Apákról az utódokra szállott elhivatottság 2.

A Munk – Munkácsi család a 19 – 20. század fordulóján

  1. század második felének gazdasági-társadalmi változásai és a zsidóság egyenjogúsítása a magyarországi zsidó népesség erős területi átrendeződését eredményezte. A határmenti megyékből, így Nyitrából is, a délebbi területek kereskedelmi és ipari központjaiba költöztek. Legerősebben a gyorsan fejlődő fővárosok: Budapest és Bécs vonzása hatott. A nagyvárosok a nyelvi és kulturális azonosulás közegeivé váltak.

Meir Ávrahám Munk Nagyváradra költözése, majd gyerekei egy részének Budapestre kerülése, illetve a nyitrai rokonok részben Bécs, részben más nagyvárosok felé vándorlása ennek a folyamatnak a része volt.