MILEV

1795

lerner1.jpg

Joszéf Lerner (Triesch, Morvaország, 1761 – Pest, 1836) negyven éven át Lichtenstadt és más csehországi községek rabbijaként szolgált. Utolsó éveiben Pesten élt gabonakereskedéssel foglalkozó fiánál, Ignácnál. A Prágában kinyomtatott héber nyelvű kötetben a rabbinikus hagyományokat követve apósa, Benjámin Wolf Reicheles morvaországi rabbi Tóra-magyarázatait adta közzé, saját kiegészítéseivel. Apósa szavait Divré ha-taanugim (A gyönyörűség szavai), saját részét Oneg nefes (A lélek gyönyörűsége) címmel foglalta a műbe. A nyelvében és műfajában is a tudós rabbi-ősök szellemi örökségét képviselő kötetet Krausz Vilmos debreceni rabbi ajándékozta Munkácsi Bernátnak 1904-ben.