MILEV

„Életküzdelmek”: emlékezés és emlékeztetés

Monitor 3. 1 variacio2.jpg

„Életküzdelmek”: emlékezés és emlékeztetés

Amilyen tudományos alapossággal és szorgalommal kutatta Munkácsi Bernát a magyarság eredetét, ugyanolyan kitartó munkával tárta fel családja történetét. Emlékezésre bírt mindenkit, albumokba és dossziékba rendezte, lajstromozta és feliratozta az összegyűlt anyagot, élete alkonyán saját életének szép és fájdalmas mozzanatait is. Mint Noémi írásából tudjuk, Kol nidré esténként gyermekeit maga köré gyűjtve emlékezett és emlékeztetett az ősök nevére és érdemeire. Genealógiai jegyzeteinek a bibliai  Szefer toldoténu (= Leszármazásunk könyve) címet adta, hangsúlyosan a zsidó hagyományba kötve az ősök számontartását.