MILEV

1899

Meir Ávrahám (Adolf) Munk (Nyitra, 1830 – Nagyvárad, 1907) szegény családba született gyermekként kezdetben tanításból, később terménykereskedésből élt. Emlékiratában kivételesen sokszínűen és hitelesen ábrázolta a felvidéki és nyugat-dunántúli zsidó közösségek életét. A klasszikus héberséggel írott, sok bibliai fordulatot tartalmazó eredeti mű elveszett, a szöveg 1942-ben készített magyar fordításában maradt ránk. Munk Adolf a zsidó felvilágosodás (haszkala) eszméit és a konzervatív vallásosságot egyaránt magáénak valló mérsékelt zsidó orthodoxiához tartozott. A haszkala szellemiségét tükrözi az emlékirat nyelvválasztása és a visszaemlékezés hangsúlyos témái, például az oktatás és a párválasztás.