MILEV

Házasság

4_3_1.JPG

Adománygyűjtő persely, 1910. Az egyik legfontosabb parancsolat a „szaporodjál és sokasodjál”, ezért a házasságok elősegítése elsődleges fontosságú. A család és anyagi háttér nélküli lányokat a nőegyletek adták férjhez, ők adták az önálló háztartás felállítását biztosító kelengyét is. Az anyagi alapok megteremtésében bárki szerepet vállalhatott, az adományok összege többnyire szerény volt, viszont szinte mindenki részt vehetett benne. A budai zsidó nőegylet ezüst adománygyűjtő perselyét a felirata szerint a szegény arák kiházasítására gyűjtő perselynek használták.

4_3_2.JPG

Jegyajándék dobozka 

4_3_3.JPG

Kelengyepersely 

4_3_4.JPG

Jegyajándék imakönyv, 1750-51. Az imakönyvet a címlappal szemközti dedikációs oldal bejegyzése szerint Koppel ben Jirmija Broda ajándékozta jegyajándékul menyasszonyának, Gitl bat Zavel Leidersdorfnak 1750–51-ben. A könyvet az ő megrendelésére készítette Mesullam Ziml Polnán. Gitl családja eredetileg Kismartonból, a mai Eisenstadtból származott, majd a 18. század elején Bécsbe költöztek, ahol Gitl apja 1758-ban kiváltságlevelet kapott Mária Teréziától. A mindössze huszonhét pergamenlapot tartalmazó kis imakönyvecskében tíz színes festett kép van, közte három speciális női kötelességet ábrázoló. A három legfontosabb női teendő a szombati gyertyák meggyújtása, a kenyérsütés során egy kis darabka tészta elégetése a jeruzsálemi Szentélyre való megemlékezésként, és a rituális fürdőben való havonkénti megtisztulás. A 18. századi írásmagyarázó, a Vilnai Gaon szerint a három cselekedet kezdőbetűiből a héber „báj” szót kapjuk.

64_1248.jpg

Ketuba, Rovigo, 1758. A zsidó házasság megkötésének egyik vallásjogi feltétele a két tanú aláírásával hitelesített ketuba, azaz a házasságlevél nyilvános felolvasása. A ketuba szövege a talmudi időktől változatlan, csak a házasuló felek neveit, azok apjának neveit és a dátumot kell minden esetben beleírni. A ketuba szabadon díszíthető, a díszes pergamen ketubák készítésének fénykora a koraújkori Itáliában, szefárd zsidók körében volt. A kiállított házasságlevélen körben a zodiákus kör csillagjegyeit láthatjuk. Bár az ősi keleti hitből átvett csillagjegyek ábrázolását a zsidóság az ókortól kezdve használta, később a Misna (szóbeli tan) ezt kifejezetten tiltotta. Ennek ellenére, számos tárgyon láthatóak, a környezethez való asszimilációt jelentik ebben az időben. A csillagjegyek sorrendje a zsidó írás irányát követi: jobbról balra halad. A ketuba felső része a paradicsomot ábrázolja, középen Ádám és Éva a tudás fája mellett áll.

4_3_9.JPG

Menyasszonyi pruszlik 

4_3_6.JPG

Menyasszonyi nyaklánc 

4_3_7.JPG

Menyasszonyi homlokkötő, rajta a papí áldás szövegével  

4_3_8.JPG

Menyasszonyi díszöv  

4_3_10.JPG

"Mazl tov" (sok szerencsét!) feliratú esküvői tányérka  

4_3_11.JPG

Nászajándékba adott ezüstfiligrán tálka 

4_3_12.JPG

Rosi és Löbl házasságkötésének emlékére adományozott tányérka 

4_3_13.JPG

Esküvői vagy eljegyzési tányérka. Esküvői vagy eljegyzési tányérka, körben "mazl tov" (sok szerencsét) feliratokkal 

4_3_14.JPG

Óntál Moritz Daniel Oppenheimer Zsidó esküvőt ábrázoló jelenetével. 

4_3_16.JPG