MILEV

1947

Munkácsi Ernő (Páncélcseh, 1896 – Balatonfüred, 1950) ügyvéd, művészeti író. 1930-tól a Pesti Izraelita Hitközség főügyésze és múzeumunk igazgatója volt. 1944-ben a Központi Zsidó Tanács titkáraként tevékenykedett. A háború után a Zsidó Tanácsban betöltött szerepe miatt társaival együtt a nácikkal való együttműködés súlyos vádjával kellett szembenéznie. E támadásokra válaszul írta meg a német megszállás időszakának történetét, mely 1947-ben jelent meg. Személyes élményei és információi mellett a hitközség és a zsidó tanács irataira is támaszkodott, ezért könyve egyike a magyar holokauszt első történészi igényű feldolgozásainak.