MILEV

Sehr Benőné Schlesinger Irén

Ajándékai a gyűjteményben: