MILEV

Mandl Bernát

64_2112.jpg

(Szenice, 1852 – Budapest, 1940)

Mandl Bernát Hildesheimer Izrael kismartoni jesivájában kezdte meg tanulmányait, majd Nikolsburgban Feuchtwang rabbinál is tanult. Budapesten elvégezte az Országos Izraelita Tanítóképzőt, és 1896-tól a Pesti Izr. Hitközség polgári fiúiskolájának tanára és igazgatója lett. 1909-ben a Múzeum egyik alapítója volt, Fabó Bertalannal, Kohlbach Bertalannal és Weisz Miksával rendezték az alakuló gyűjtemény állományát. Mandl zsidó iskolai kapcsolatrendszerén keresztül segítette a múzeumi gyűjtést, 1913-ban részletes, a gyűjtési elveket alaposan körülíró felhívást küldött szét zsidó tanítókhoz. Tudományos érdeklődése és publikációs tevékenysége is elsősorban a magyarországi zsidó oktatás történetére irányult, az ezzel kapcsolatos forrásgyűjtésének eredményeit (oklevél-másolatok, eredeti iratok, nyomtatványok, képek és metszetek, etc.) a múzeumnak ajándékozta. A múzeum 1931-es újjászervezését követően aktívan már nem vett részt a munkában, de erre az időre datálható egy listája, melyben a múzeum számára begyűjtendő tárgyakat és dokumentumokat sorolja fel. 1940-ben bekövetkezett halálát követően portréját a Múzeum elhelyezte az Arcképcsarnokban.

 

Ajándékai a gyűjteményben: