Holokauszt

Ebből az ablakból az 1944 telén körbezárt gettó egyik kapujának helyére láthatunk. Ezen a területen sok tízezer zsidó raboskodott éhezve, fázva, bombázásoktól és tömeggyilkosságoktól tizedelve. Több mint kétezer áldozatot itt, a kertben temettek el. Ez az ablak ma a legnagyobb magyarországi holokauszt tömegsírra néz. 

Sárga csillagok A pesti gettó fa palánkjának egy darabja

A gettó palánkjának darabjai, a megbélyegző sárga csillagok nem a zsidó hagyomány, hanem a kegyetlen történelem emlékei. Az üldöztetetésre adott válaszokból megszületett, a zsidó kultúrát képviselő tárgyakat, mint a kenyérbélből a gettóban készített hanukai menórát nem itt, hanem az előző termekben állítottuk ki. 

Weinmann Éva naplója <br /><em>Diary of Eva Weinmann</em>

Weinmann Éva 1928. október 4-én született Budapesten. Néhány nappal a 13. születésnapja után kezdett naplót írni, amelyben minden örömét, bánatát és titkát rögzítette. Naplójából – egy kamaszlány élményein keresztül – megismerhetjük a háború során egyre nehezedő körülményeket, a csillagos házak, majd a pesti gettó történetét. 16 évesen őt is besorozták munkaszolgálatra, a ferihegyi repülőtér körüli építési munkákban vett részt. Megérte a felszabadulást, de 1946-ban a háborús évek alatt szerzett betegségében elhunyt. 

Temetőkönyv

A gettó felszabadulásakor, 1945. január 18-án temetetlen holtak ezrei hevertek az utcákon. Közülük 2281-et itt, a zsinagóga kertjében, huszonnégy tömegsírban temettek el. Sok millió sorstársukkal ellentétben nekik megadatott a tisztességes temetés. Emléküket a zsidó Memorbuchok hagyományát követő halotti lista őrzi. 

1941 és 1945 között a német nácik és magyar cinkosaik közel félmillió magyar zsidót gyilkoltak meg. A holokauszt minden tizedik, Auschwitz minden harmadik áldozata honfitársunk volt. 

„Auschwitz után senki sem írt le olyasmit, ami rokonságban lenne a „semmi nincs új a nap alatt” gondolatával. Valamilyen okból a történelem körkörössége vagy örök ismétlődése kihullott az opciók közül.”