MILEV

Buda

A törökkori Budán Európa országaiból bevándorolt askenáz, és az Oszmán Birodalomból érkezett szefárd zsidók éltek egymás mellett. Itt látható emlékeik: a legkorábbi (1350) és a legkésőbbi (1678) sírkő több mint három évszázad emlékét idézi. 

In Turkish Buda, Ashkenazi Jews immigrated from European countries and Sephardic Jews from the Ottoman Empire lived side by side. The earliest (1350) and the latest (1678) tombstones here bear witness to more than three centuries. 

Sírkő a vízivárosi zsidó temetőből / Tombstone from the Jewish cemetery of Víziváros

[הוא נפטר] בו כ תמוז והיא נפ[טרת] בט̌ז שנת תלח

… meghalt Tamuz 20. napján. Meghalt 16-án, az 438. évben a kis időszámítás szerint

… he died on the 20th day of Tammuz and she died on the 16th, in the year 438, according to the minor era.

Sírkő a vízivárosi zsidó temetőből / Headstone from the Jewish cemetery of Víziváros, 1640

[ז̌ל] ונפט[ר?] ימים בא[דר] שנת ת לפ̌ק

… emléke áldott. Meghalt az 400. esztendőben, a kis időszámítás szerint, Ádár …napján.

his/her memory is blessed. Died .... day of Adar, in the year 400, according to the minor era.

A vízivárosi zsidó temetőből került elő 1932-ben

Discovered in 1932 in the Jewish cemetery of Víziváros

Legrégebbi sírkövünk / Oldest tombstone, 1350

בת ...ז[̌ל]...רה אזיל... לחיי גן [עד]ן [תהא נפשה] צרורה בצרו[ר] נשמת שררו[ל] אמן

Az áldott emlékű ....nek leánya , Újesztendőkor ment.... az Éden kertjének életébe. Legyen lelke bekötve Sára, Rebeka, Ráhel és Lea lelkének kötelékébe. Ámen

daughter of .…, his memory is blessed, Departed at New Year… for life in the garden of Eden. May her soul be bound up in the bond of the souls of Sarah, Rebecca, Rachel and Leah. Amen.

A középkori zsidó temetőből került elő 1897-ben, ahonnan a vízivárosi zsidó temetőbe helyezték át. 1932-ben került be a múzeumba.

Discovered in 1897 at the Medieval Jewish cemetery and was transferred to the Víziváros Jewish cemetery. From there it was moved to the museum in 1932.