MILEV

Töredékek

“Lakozásunk viruló volt, akár a zöldellő olajfa, biztonságos és nyugalmas…”

“Our dwelling was blossoming like a green olive tree, peaceful and calm…”

(Schulhof Izsák: Budai Krónika, 1686) 

A budai zsidók hajdani életére sokszor csak töredékesen megmaradt sírkövek emlékeztetnek. A városfalakba, városi középületekbe, katedrálisokba beépített kövek városrendezés vagy renoválások során kerülnek elő.

Often only fragmentary tombstones remind us of the former life of the Jews of Buda. The stones, which were built into city walls, public buildings, and cathedrals, are found during urban planning or renovation works.

Debóra sírköve / Tombstone of Deborah, 16-17 század/ cent. 

פה נקבר' מרת דבורה בת [ר]

Itt van eltemetve Debóra úrhölgy, R. tanítónk lánya

Here lies buried Lady Deborah, daughter of R., our Master

A vízivárosi zsidó temetőből került elő 1932-ben

Discovered in 1932 in the Víziváros Jewish cemetery

Mózes sírköve / Tombstone of Moses, 16-17. század / cent. 

[פה נקבר] [האיש] הענו הר' [מש?]ה ב̌ר חיים [ב]יו א י̌ז ט[בת]

Itt temettetett el a szerény férfiú, R. Mózes (?), R. Hájim fia, vasárnapon, Tévét 17-én

Here lies buried the humble man, R. Moses (?), son of R. Chaim, on Sunday, the 17th of Tevet

A vízivárosi zsidó temetőből került elő 1932-ben

Discovered in 1932 in the Víziváros Jewish cemetery

Nehama sírköve / Tombstone of Nechama, 16-17. század / cent. 

פה נקבר' מרת נחמה בת ר שועל

Itt van eltemetve az úrnő, Nehama, R. Suál leánya

Here lies buried Lady Nechama, daughter of R. Shual

Vízivárosi zsidó temetőből került elő 1932-ben

Discovered in 1932 in the Jewish cemetery of Víziváros

Dávid fia sírköve / Tombstone of David’s son16-17. század / cent. 

[פ]ה נטמ[ן איש] [י]שר ונא[מן...] [פ]עמן נעי[ם...] הלא הוא...[בן] ר דוד ח[זן] ז̌ל המ[כ...] [נפ]טר ביו[ם...] [לחוד]ש סיו[ן]

Itt van elrejtve az egyenes és hűséges férfiú, a kellemes csengettyű, nemde ő…, az áldott emlékű R. Dávid, kántor fia, aki neveztetik… Meghalt Sziván hónapnak … napján

Here lies hidden the upright and faithful man, the pleasantly ringing one, who is..., son of R. David, the cantor, his memory is blessed, whom they called...Died...day of the month of Sivan

A Táncsics u 1. épületből került elő 1920 körül

Discovered c. 1920 in the building at 1 Táncsics street