MILEV

Sírkövek a budai zsidónegyedből

Sírkövek a török kori budai zsidónegyedből 

Tombstones from the Ottoman-era Jewish quarter in Buda

Jehuda sírköve / Tombstone of Judah, 1678

פה נקבר איש ירא אלוהים כ̌ר יהודא ב̌ר חיים סוסי ונפטר ב ימים באדר שנת תלח לפ̌ק ת̌נצב̌ה

Itt van eltemetve az istenfélő férfiú, R. Jehuda,R. Hájim Szuszi fia . Meghalt a 438. évben, a kis időszámítás szerint, Ádár hó 2. napján. Legyen lelke bekötve az örök élet kötelékébe.

Here lies buried the God-fearing man R. Judah, son of R. Chayim Susi. Died on the 2nd day of Adar, in the year 438, according to the minor era. May his soul be bound up in the bond of eternal life.

A Dísz tér 4-5 számú épületből került elő 1910 körül, József főherceg ajándéka a Zsidó Múzeumnak, 1933

Discovered c. 1910, in the building at  4-5 Dísz square, Gift of Archduke Joseph of Austria to the Jewish Museum, 1933

Hanna sírköve / Tombstone of Hannah, 1671

פה נטמנת מרת חנה בת ר שמואל ונפטר באסרו חג של פסח שנת תלא לפק תנצ[בה]

Itt van elrejtve Hanna asszony, R. Sámuel leánya. Meghalt az 431. esztendőben, a kis időszámítás szerint, Pészah utónapján. Legyen lelke bekötve az örök élet kötelékébe.

Lady Hannah, daughter of R. Samuel lies buried here. Died on the day following Pesach, in the year 431, according to the minor era. May her soul be bound up in the bond of eternal life.

A Várpalota építésénél került elő 1900-ban, Először a vízivárosi zsidó temetőbe, majd 1932-ben a Zsidó Múzeumba került

Discovered in 1900 during construction work on the Castle Palace, First moved to the Jewish cemetery in Víziváros, and then to the Jewish Museum in 1932

Jehuda lánya sírköve / Tombstone of Judah’s daughter, 1655

בת ר' יהודא ונפטרת ברה שנת ת̌ט̌ז לפ̌ק תנצבה

Jehuda leánya. Meghalt az 416. évnek Újesztendején, a kis időszámítás szerint. Legyen lelke bekötve az örök élet kötelékébe.

Daughter of R. Jehuda. Died in the New Year of the year 416, according to the minor era. May her soul be bound up in the bond of eternal life.

A Dísz tér 4-5 számú épületből került elő 1910 körül, József főherceg ajándéka a Zsidó Múzeumnak, 1933

Discovered c. 1910, in the building at  4-5 Dísz square, Gift of Archduke Joseph of Austria to the Jewish Museum, 1933