MILEV

Egyszerű kövek

A törökkori Budán a becslések szerint 6-700 fős zsidó közösség élhetett, zömmel kereskedők. Sírköveik helyi mészkőből vagy homokkőből  készült egyszerű faragású lekerekített tetejű kövek. A középkori sírfeliratokhoz képest a török koriak rövidek, egyszerűek és egységes sémát követnek. 

According to estimates, a Jewish community of 6-700 people lived in Buda during the Turkish rule, most of them were merchants. Their tombstones are simple carved stones with rounded tops made of local limestone or sandstone. In contrast to medieval tomb inscriptions, those of the Ottoman period are shorter, simpler and follow a more uniform pattern.

Izsák sírköve / Tombstone of Yitzchak, 16-17. század / cent.

פה נטמן איש נאמן ירא אלוהים החבר יצחק ז̌ל בן מהור[ר]

Itt van elrejtve a hűséges férfiú, az istenfélő, a tanult Izsák, emléke áldott, fia a mi tanítónknak és rabbinknak.

Here lies interred the faithful God-fearing man, the learned Isaac, his memory is blessed, son of our teacher and rabbi

A Hess András tér 2. számú épületből került elő 1925-ben.

Discovered in 1925 in the building at 2 Hess András square.

Sálom sírköve / Tombstone of Shalom, 16-17. század / cent. 

פה נקבר איש נאמן היקר כ̌ר שלום, בר יונה ז̌ל היום [י]ום א' אחרון [של פסח] שנת

Itt temettetett el a hűséges férfiú, a drága R. Sálom, az áldott emlékű R. Jóna fia , ma, vasárnapon, Pészah utolsó napján, ....évben

Here lies buried the faithful man, the beloved R. Shalom, son of R. Jonah, his memory is blessed, today,on Sunday, the last day of Pesach, in year

A Hess András tér 2. számú épületből került elő 1925-ben

Discovered in 1925 in the building at 2 Hess András square

Nátán sírköve / Tombstone of Nathan, 1654

פה נקבר נתן ברׄ גרשון יצו' ונפטר יג בתשרי שנת ת̌ט̌ו לפ̌ק

Itt van eltemetve Nátán, R. Gerson fia, őrizze őt Szirtje és Megváltója. Meghalt Tisri 13-án az 415. évben, a kis időszámítás szerint.

Here lies buried Nathan, son of R. Gershon, may his Rock and Redeemer guard him. Died on the 13th of Tishri, in the year 415, according to the minor era.

A Dísz tér 4-5 számú épületből került elő 1910 körül, József főherceg ajándéka a Zsidó Múzeumnak, 1933. 

Discovered c. 1910 in the building at 4-5 Dísz square. Gift of Archduke Joseph of Austria to the Jewish Museum, 1933