MILEV

Évszázadok emléke

Nemcsak a zsidó sírköveket használták újra építőanyagként, hanem fordítva is. Az Óbudán talált római szarkofág egyik sima oldalát felhasználva készítették el Koppel Deutsch sírkövét 1765-ben. A kő másik oldala Petronius Censerinus és felesége, Aurelia Maximia négy gyermekének nevét és emlékét őrzi. Így közös sírköve lett a római légionárius gyermekeinek és az óbudai zsidó kereskedőnek. 

Not only Jewish tombstones were reused as building materials, but also vice versa. The smooth side of a Roman sarcophagus found in Óbuda was used to make Koppel Deutsch's tombstone in 1765. The other side of the stone bears the names and memories of the four children of Petronius Censerinus and his wife Aurelia Maximia. Thus, the children of the Roman legionary and the Jewish merchant from Old Buda share a common tombstone.