MILEV

Kettős kőtáblák

A tízparancsolat kőtáblái az ókortól szerepelnek a zsidó ábrázolások között. Kezdetben négyzetes alakúak, követve a szöveges hagyományt, és csak a 17. században, protestáns hatásra jelenik meg a felül lekerekített táblák képe. 

A parancsolatok a héber olvasási iránynak megfelelően jobbról balra, a szövegek rövidítésével (első szavak) jelennek meg, de a 19. században megjelennek a számokkal jelölt parancsolatok is - esetenként akár a latin betűs olvasási iránynak megfelelően is. 

A parancsolatok más felosztása (I-III / IV-X) a zsidó hagyománytól idegen, az ilyen ábrázolások feltehetően nem zsidó környezetben készült tárgyakat jelölnek.