MILEV

Menóra

A legősibb, és hosszú időn keresztül a legelterjedtebb zsidó szimbólum. A menórát Becalél készítette a Szentély számára, tiszta aranyból, pontos előírás alapján, melyet az Exodus 25:31-36, 38 szöveghelyen olvashatunk.

A Szentély lerombolása után a menóra ábrázolása a zsidó művészet legáltalánosabban használt motívuma lett, Izraelben és a diaszpórában egyaránt. Megjelent a zsinagógák mozaikpadlóján, olajlámpásokon, ékszereken csakúgy, mint bekarcolt, bevésett alakja zsidók sírköveken, katakombákban etc. 

A talmudi bölcsek megtiltották, hogy a szentélybéli menóra mása, illetve annak mintájára új tárgy készüljön. Hétágú menórák kétdimenziós ábrázolása elterjedt maradt, de háromdimenziós hétágú gyertyatartó ezekben az időkben nem készült.

„ …midőn fölteszed a mécseseket, a lámpás előrésze felé világítson a hét mécses.” (Num. 8:2)

„Mécsese az örökkévalónak az ember lelke, átkutatja mind a testnek kamaráit.” (Példabeszédek 20:27)

Lámpás: „Mert mécses a parancs és a tan világosság…” (Példabeszédek 6:23)

„…nem fogsz többé kivonulni velünk a háborúba, hogy ki ne oltsd Izrael mécsesét.” (2Sám 21:17)

„És két olajfa mellette, egy a csésze jobbjáról és egy a baljáról.”  (Zakariás 4:3)

A menóra a lerombolt Szentélyt, Jeruzsálemet és a megváltás reményét szimbolizálja, ezért szerepel a zsidó nép történelmi és nemzeti szimbólumai között. Az emancipáció időszakában háttérbe szorult, de a zsidó nemzeti mozgalmak újra használni kezdték. 1948 óta a hétágú menóra Izrael Állam címerében szerepel. A címerben szereplő menóra modellje a Titus diadalívén látható relief menórája: az a menóra, melyet Titus seregei a Szentély kincsei között Rómába szállítottak. A címerben helyreállított menóra szimbolikájának üzenete: Izrael Állam szimbolikus örököse annak a zsidó államnak, melyet a rómaiak 70-ben elfoglaltak.