Más gyűjteményekben

Ugyancsak kimaradnak kötetünkből azok a tárgyak, melyek a magyarországi zsidó közösségek körében keletkeztek, vagy történetük egy időszakában ide tartoztak, de most más gyűjteményekben őrzik őket. Megemlítendőek a törökkori budai zsinagóga kabalisztikus feliratai, a szintén a budai ásatásokon előkerült héber betűs sírkövek a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében, s ugyanott egy Mazal Tov feliratú esketési gyűrű. A Néprajzi Múzeum gyűjteményében van olyan mézeskalácsforma, mellyel a héber abc alakjára lehetett süteményt készíteni az iskolába készülő gyerekeknek. Nem válogathattuk be a Magyar Tudományos Akadémia világhírű héber kódexeit sem, melyeket Kaufmann Dávid, az Országos Rabbiképző Intézet professzora gyűjtött össze. A gyűjteményben 594 kézirat szerepel, közte 11-12. századi Misna kézirat, illusztrált középkori máhzórok és hágádá. Kaufmann Dávid az elsők között gyűjtött judaikát, s tagja volt a bécsi zsidó múzeumot létrehozó szakmai bizottságnak is. Kiállításunk és a kapcsolódó katalógus nagyon szűk válogatásából kimarad a képzőművészet, jóllehet a gótikától napjainkig találhatunk olyan műalkotásokat, melyeken héber betűk – vagy héber betűkre emlékeztető jelek – láthatóak, különféle jelentéstartalmakkal.  

Kiállítás
Más gyűjteményekben