Recycling?

Mivel a pergamen nagyon drága volt, nem zsidó környezetben elterjedt gyakorlat lett a palimpszeszt, amikor az eredeti szöveg lekaparása után a pergamenre újabb szöveget vihettek fel. A zsidó gyakorlat ezt a szöveg tisztelete miatt nem engedi, de van példa a zsidó környezetből kikerült pergamendarabok újrahasznosítására.