Kronológia

A katalógusban a tárgyleírások időrendi sorrendben szerepelnek. Az értelmezési lehetőségek teljességének kiaknázásához a lehető legsemlegesebb rendezést választottuk, hogy a tárgyakhoz kapcsolódó kommentárok minél több lehetséges ponton kapcsolódhassanak, és az egymás mellé rendezések mindig új és újabb jelentéstartalmakkal bővülhessenek. Az eredetileg össze nem tartozó dokumentumok puritán levéltári rendezőelve a kronológiai rend, a legrégibbtől a legújabbig. A kronológiai rendben bemutatott dokumentumokból többféle alsorozat alakítható ki, melyek a tárgyak egymás mellé helyezésével új jelentéstartalmakra hívhatják fel a figyelmet. Egy-egy tárgy több sorozatban, tematikus blokkban is szerepet kaphat, hiszen a judaizmus összetettségének megfelelően valamennyit értelmezhetjük vallási, művészeti, történeti vagy néprajzi tárgyként is. A sokrétű leírás és értelmezési keret segítségével alakíthatóak ki kiállításunk tematikus egységei.