Héber betűk a szakrális közösségben

A kronológia szigorú rendje a magyar zsidó történelem már ismert tényeit támasztja alá, amennyiben a dokumentumok zöme a 18. század vége és a 19. század közepe között keletkezett, abban az időszakban, amikor a földesúri birtokokon megtelepedhettek a zsidó közösségek, és ügyeiket még héber betűs dokumentumokkal adminisztrálták. A 19. század második felétől a zsidó közösségek nyelvi és írásbeli akkulturációja miatt a héber betűs írás kiszorult a mindennapokból, az így írt dokumentumok használata leszűkült. Természetesen a zsidó valláshoz kapcsolódó szövegek (65 Tóramásoló, 67 Árjegyzék, 74-75 Hágádák, 76 Tóramagyarázat) továbbra is héberül jelentek meg, és a vallásgyakorlat tereiben megjelenő tárgyak feliratain is héber betűket látunk. (59, 73, Tóraköpenyek, 59 Tóradíszek, 71 zsinagógai felirat). 

Kiállítás
Héber betűk a szakrális közösségben