MILEV

Browse Items (56 total)

 • 34.jpg

  A zsidó közösségekben alapvető érték az önkéntes jótékonyság és a jótékony célú adomány, a cedaka. Az emancipáció előtti korszakban, a hátrányos jogi helyzetben lévő közösségekben a különféle jótékonysági egyletek biztosították a zsidó közösségek szegényebb, társadalmilag hátrányos helyzetű tagjainak ellátását. A kiterjedt szociális hálónak mindenki részese: aki megteheti, adományokkal támogathatja a segítő egyletek munkáját, aki rászorult, az pedig ezek segítségével kerülhet olyan helyzetbe, hogy adományozhasson.
  Az egyik legfontosabb parancsolat a „szaporodjál és sokasodjál”, ezért a házasságok elősegítése elsődleges fontosságú. A szegény lányok méltó kelengyéhez juttatása olyan magasabb célnak minősült már az ókorban is – a foglyok kiváltásához hasonlóan – amiért még a judaizmus legszentebbjét, tóratekercset is el szabad adni.
  Magyarországon a 19. század közepén engedélyezték hivatalosan, hogy zsidók letelepedjenek és ingatlant bírhassanak a városokban. A modern nagyvárosi életforma kialakulása új társadalmi problémákat teremtett, melyekre a régi hagyományok adaptálásával új válaszok születtek. Ekkoriban alakultak a zsidó nőegyletek, olyan helyzetek orvoslására, melyek szinte ismeretlenek voltak a tradicionális közösségekben. A nagyvárosokba fiatal emberek, fiatal családok költöztek, anélkül a népes családi háttér nélkül, ami a falusi vagy kisvárosi életben még jellemző volt. Ha ilyen viszonyok között egy nő egyedül maradt, magának kellett a megélhetését biztosítania, gyermekeit felnevelnie. A nőegyletek tevékenységi körét az ilyen gondok alakították: ekkoriban alakultak a zsidó leányárvaházak, az özvegy nők otthonai és a női foglalkoztató műhelyek.
  A család és anyagi háttér nélküli lányokat a nőegylet adta férjhez, ők adták az önálló háztartás felállítását biztosító kelengyét is. Az anyagi alapok megteremtésében bárki szerepet vállalhatott, a adományok összege többnyire szerény volt, viszont szinte mindenki részt vehetett benne.
  A budai zsidó nőegylet ezüst adománygyűjtő perselyét a felirata szerint a szegény arák kiházasítására gyűjtő perselynek használták.
  Feliratai:
  A BUDAI IZR. HITKÖZSÉG
  Adományok szegény arák támogatására
  הכנסת כלה
  Dr. Szabolcsi J. elnöksége alatt
  1910
 • 94.20.jpg

  Ezüst, domborított díszítéssel. Ovális formájú, hengeres test. Zsanéros fedele tagolt, lakatpánttal záródó, tetején magas, kifelé hajló perselynyílás. Füle ívelt, indás-leveles díszítésű. Elején vésett felirat:
  זאת הקופה
  נדה ה'ה' הק' הרר שמשון הירשלער
  אבערגבאי דהק לזכרון עולמת
  לחברה קדישה דק'ק' פעסט
  בשנת ת'ר'י'ט' ל'
  No 38.
  "Ez a persely Simson Hersler ajándéka Slomo emlékére a Pesti Chevra Kadisának No 38." Jelzett
 • 83.26.jpg

  Bádog, Falra akasztható. A Budai Chevra Kadisa tulajdonában volt. Téglatest alakú, Kék alapon, egyik oldalán egy épület, valamint felirat: Budai Chevra Kadisa, másik oldalon Dávid -csillag.
 • 2002.226.jpg

  Az "Országos Magyar Zsidó Múzeum" perselye. Préselt acél, fekete, egyszerű vonalú, hasáb alakú. Falra szerelve funkcionált
 • 64_512.JPG

  Ezüst. Kerek talp, hengeres sima testének alján három gyűrű fut körül. A testen vésett héber felirat. Felemelhető fedél, az alsóval hasonló gyűrűkkel ellátott magas, domború fedél. Szögletes nyílás a pénz számára. Nagy elálló fül. 12-es finomságú jelzés.
  Felirata:
  נעשה על ידי הגבאים
  דח''ק פה ק''ק בודאפעסט
  תרמט לפק
  Készítették a budapesti hitközség Szent Egyletének gabbájai 649-ben (1889) a kis időszámítás szerint.
  ר' עזראל בן הח'' ר' זבי הרש רייסס פראזעב
  ר' שמואל בן מויה יוסף מינז אבער גבאי
  ר' זנביל בן מויה הייםברילל אבער גבאי
  ר' אהרן בן הח'' ר' יוסף פל''שמאן אבער גבאי
  ר' יהודא בן הח'' ר' בנימן קעפפיד אבער גבאי
  ר' אברהם בן מויה יצחק מארקרריט אבער גבאי
  ר' אלעזר בן הח'' ר' יהדא זינגער גיח גבאי
  ר' דוד בן הח'' ר' הייםלאווינגר גיח גבאי
  רי שמואל בן הח'' ר' שמחהגאלד גיח גבאי
  ר' ישעי בן הח'' ר' יןסף משה ליטנאר גיח גבאי
  ר' דוד בן הח'' ר' גרשן קאלמאן גיח גבאי
  ר' יעקב מרדכי בן הח'' ר' גרשון דרוקקער גיח גבאי
  Ezréel, Cvi Hersch Reiss fia, elnök
  Smuél, Joszef Münz fia,
  Zánvil, Chájim Brüll fia
  Áron, Joszef Fleischmann fia
  Jehuda, Benjamin Keppich fia
  Ábrahám,Jichok Markbreit fia főgabbájok
  Eliezer , Jehuda Singer fia
  Dávid, Chájim Löwinger fia
  Smuel, Szimche Gold fia
  Jesája, Joszef Mose Leitner fia
  Dávid, Gerson Kálmán fia
  Jákob Mordeháj, Gerson Drucker fia : jótékonysági gábbájok
 • 64.505.jpg

  Bádog. Hengeres testét két koszorú három mezőre osztja. Valamennyin héber felirat. Nagy elálló fül, kiemelhető hengeres betét.
 • 64_496.JPG

  Ezüst. Lapos hengeres testén és boltozatos fedelén alul vésett rozetta, recés perem. Oldalán elől vésett leveles koszorúban négysoros héber felirat:
  הקופה הזאת במתנה
  לח''ק בעד בני היקר
  חב''ה דוד ז''ל
  תריש לפק
  מ מני אברהם ווייס
  "Ez a persely adomány a Szent Egyletnek, tőlem Ábrahám Weisztől. Fiamnak Dávidnak emléke legyen áldott. 649-ben a kis időszámítás szerint, (vagyis 1859-ben)
  Felül zárószerkezet. boltozatos tetején trébelt, hólyagos-gerezdes vagy rozettás dísz és pénzbedobó négyzetes tagozat. Hátán kérdőjeles idomú fül.
 • 64_510.JPG

  Ezüst, öntött. Elején héber felirat:
  בלע מות לנצח לפק
  זה הקופה שייך לחברי
  קדישא של גמילת חסדים
  דק''ק קאנישא י'ע'א'
  צדקה תציל ממות
  "Törölje el a halált örökre"
  558.(1798) a kis időszámítás szerint
  Ez a persely a kanizsai hitközség jótékony Szent Egyletének tulajdona.
  "Jótékonyság megment a haláltól"
  Oldalfalán szimmetrikus ívekkel határolt palmetta, poncolt alapon. Egykori aranyozás nyomai látszanak. Füle hajlított indás ,stilizált.
 • 64_498small.JPG

  Tégla alakú alapzaton héber felirat:
  נר תמיד
  זה הקופה שייך להחברה
  דנר-תמיד דפה ק''ק קנישא
  נעשה מהרמת נדבות טובי-לב
  ונגמר בשנת תריד לפ''ק
  "E persely a kanizsai hitközség "Örökmécs-egylet"-ének tulajdona. Készíttetett a jólelkűek adományából s elkészült a 614-ik (1854) évben.
  Négy oldalú test. A a hosszabb oldalon két csavart oszlopról égő lángú nagy kancsó lóg. Rajta héber felirat. A szemben lévő oldalon trébelt levelekből álló ág és kettős szögletes csavart fül., rajta cakkozott fedél,. A két keskenyebb oldalon díszes virágváza, virágokkal. Domború fedelén ovális nyílással ellátott idom. Elől apró nyél lakat számára.
 • 64_507small.jpg

  Ezüst. Téglaalapú talpon négyoldalas test. Az oldalakon poncolt, trébelt indás, leveles dísz. A két hosszanti oldalon a díszekben héber felirat. Domborodó fedelén öblösödő alakzat, nyílással. Nagy szögletes fül. Az ezzel szembeni oldalon nyelv, lakat számára.
  Felirat elöl:
  קופה שלצדקה
  דק''ק קאני שא
  "A kanizsai hitközség cödáká perselye "
  Hátul:
  שנת תרב לפק
  "602. (1842) év"

  A kanizsai hitközség cödáká perselye
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2