MILEV

Browse Items (56 total)

 • 1597767196268833400305.jpg

  Ezüst. Peremén vésett, leveles inda díszítés.
 • 64_516.JPG

  Ezüst. Alsó részét kör alakú perem övezi. Ezen két vésett gyűrű, alatta és felette héber felirat. A tálka 3 lappal 3 részre tagolt. A lapok találkozásánál virág. Gyűrűs füle fölött levél alakú fedél.
  Feliratai a rekeszekben:
  לצדקה לת''ת לג'מ'ח'
  "Jótékonyság, Talmud Tóra, Cedoko"
  Oldalán körben:
  זה שייך לחברה דמונחה נמנה א''י
  או''ג ה' יוסף גראן, ה' מרדכי ה''ש,
  ה' גרשון ב''ר, ה' ליזר בודיא,
  מעשה ידי ה' יעקב ליב דרוקער
  וע'י' אוג''ב כ' איצק ברודא חאימר
  כה יצחק ק'
  אז ינוחו על משכבותם לפק
  "Az óbudai Chevra tulajdona, főgabajok: Joszef Gran, MordechájH. I. Gerson B.R., Lázár Buda, Jákob Léb Drucker keze műve-algabbajok: Icik Bruda Heuser, Jichak K. az 588 (1828) évben a kis időszámítás szerint. "
 • 64_511.JPG

  Ezüst. Egyik oldalán egyenes, majd karélyossá váló alapja három lábon áll. Szögletes oldalán héber felirat, alatta leveles ág. A karély rész feletti hajlított test sima pánttal ketté osztott. A pánt alatt és fölött 5-5 mezőben trébelt leveles dísz. Nagy elálló fül. Teteje felfelé domborodik, elöl félkörben héber felirattal. Emögött szögletes nyílása pénz számára. Zárját lakat tartja össze.
  Felirata:
  לח''ם ולא למות לפק
  זה
  הקופה שייך לחברי
  קדישא של גמילת
  הסדים דק''ק קנישא
  י'ע'א'
  צדק לפניו יהלך
  Életre és nem halálra Az 550. (1790) évben a kis időszámítás szerint.
  Ez a persely a kanizsai hitközség jótékony szent egyletének tulajdona.
  "Az igazság jár előtte!"
 • 64_509.JPG

  Ezüst. Elöl vésett héber felirattal és No. 10-esszámmal.
  Felirata:
  הקופה הזות נעשה מקיפת החברה קדישא
  בעתהת מניות ה''ה ה' דוד פליישל
  פרעזעם וה''ה ה' אשר דייטש
  ה' שמ שון הירשלער, ה' משה
  העללער, ה' ישראל הירש אבער
  גבאים וה' יום טוב בער וה' פרץ מיים
  זייטש וה' שלמה פישל וה' חיים
  ליבערמאן זה' חיים מאנדל והי איצק
  פאללאק גבאים ג''ח דח''ק פח ק''ק פעסט
  בשנת תרטו לפק
  Verfertigt im Jahre 1855. No. 40.

  Ez a persely a chevra kadisa pénztárából készülta temetések idejére, Dávid Fleischl elnök, Áser Deutsch, Sámson Hirschler, Mose Heller, IzraelHirsch főgondnokok Jomtov Beer, Perez Chájim Deutsch, Slomo Fischl, Chájim Libermann, Chájim Mendl Itzik Pollák a chevra kadisának gondnokai, itt Pesten 615. (1855) évben a kis időszámítás szerint.
 • 64_503-1.JPG

  Ezüst. Téglatest alakú. Négy kicsi lábon álló fedeles doboz, alul kihúzható fiók. Tetején vésett héber felirat:
  זאת נעשה ע''י אלופים קצינים אובר
  גבאים זה''ק ואלופים גבאים דגמ''ח
  ואלה הן שמותם: הק'ר' איצק טאטיס
  ה''ק הרש ריים הק'ר' דגמ'ח' הר'ר'יוסף בר'א'
  גראן הר'ר' חיים ב'ר'ה צילץ, הר'ר'יטעי'
  ראזענטאהל הק'ר' קטמן פערלגרונד
  בשנת
  האיש אשר עלה עליו הגורל יהיה קדש
  "Készítették az óbudai Chevra Kadisa vezető főgondnok urai és a jótékonysági főgondnok urak, akiknek nevei: Icik Tátisz, Hersch Reiss, Mordecháj Boskovitz, József Gran, Chájim Zilz, Jesáje Rosenthal, Kármán Perlgrund, -Akire a sorsvetés esik, legyen szent- kronisztikus pontozott megjelöléssel az 596. (1836) évben."
 • 64_500.jpg

  Ezüst. Fedeles kupához hasonló. Kerek , domború talpazatán trébelt, leveles dísz, koszorúként. Hordó alakú test. Rajta négy mező, az első oldalon leveles , kagylós ovális koszorúban héber felirat. A másik mező sima, koszorú fogja körül. A harmadik koszorúban az áldozati oltár. A negyedik mező kagylós, leveles rozetta. Domború fedelén az alsóhoz hasonló koszorú. Tetején szegletes nyílása a pénz számára. Két hajlított ívből álló fül, nyelv a lakatnak.
  Felirata:
  חברה תומך עני ורש
  נעשה בשנת
  תרח לפ''ק
  "Szegényeket és szerencsétleneket gyámolító egylet (Nagykanizsa)
  Készült a 608.(1848) évben.
 • 64_489.jpg

  Ezüst. Domború fenekén trébelt rozetta. Öblösödő sima test. Elálló peremén héber felirat:
  נעשה ע''י הקצינה
  מי עלק לי אה הרש
  בראנדסשיין לח''ק
  אובן ישן שנת ת קסב לפק
  "Készíttette az óbudai chevra kadisa számára Elkele asszony, Brandschein Hers neje az 562. (1802) évben."
  Gyűrű alakú és a pesremnél megkettőződő fül felett a dísz hiányzik.
 • 64_488.jpg

  Talpas gyűjtőtálka, 3 részre osztott. Kör alakú talp, hengeres szár, gyűrű alakú nodussal.
  Felirata:
  ז''נ לחברא ב'ב'ח'
  לשבת תרכז לפק
  "Ajándékozták az óbudai ifjak Bikkur -holim Egyletnek a 627. (1867) évben.
  1. sorban:
  Michael Chájim V.V.
  Náftáli Drucker
  Slomo Kohn
  Wolf Bruder Aitz
  Menasse Kohn
  Májer Gross
  Ansel Strauss
  2. sorban:
  Juda Brodi
  Ábrahám Nagler
  Ábr. Slomo Wahrmann
  Dávid Deutsch
  Benjámin Wolt Holitscher
  Jechiel Leipnik
  3. sorban:
  Jákov Léb Braun
  Hersch Filipp

  Ávrol Radewaner
  Wolf Léb Kohn
  Elohanan Kohn
  Icik Zentner

 • 64_487.jpg

  Ezüst. Kerek sima fenék és ugyancsak sima öblösödő test. Elálló peremén héber felirat:
  ז''נ ההרר צבי הרש
  באסקוויץ לגמילת
  הסדיםדח''ק דק''ק א''י
  בשנת תקסא
  "Ajándékozta az óbudai hitközség jótékony chevra kadisájának Boskovitz Cvi Hersch az 561. (1801) évben a kis időszámítás szerint)
  Gyűrű alakú füle törött, felfelé hajlított fedél.
 • 64_486.jpg

  Ezüst. Domború fenék és kiszélesedő sima test. Vízszintes elálló peremén héber felirat fut körbe:
  זאת נעשהממעות הצדקה
  בב'הכ' של ה''ה איציק טאטיס
  וע'י' הגב' ה' חיים שפיץ
  וה' פסח ווקסבעו
  תקנא לי
  "Készült Icik Totisz imaházának cedoko pénzéből Chájim Spitz és Peszach Waschbau gabbájok által (Óbudán) az 551. (1791) évben."
  Gyűrű alakú füle fölött stilizált levél alakú fedő.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2