Skip to main content

1907 - Az Országos Izraelita Tanítóegyesület Tiszteletbeli Tagsági Oklevele

IMGP2062.JPG

Az egyesület 1867 -ben alakult. Feladata volt többek között a magyar nemzeti eszme ápolása, a magyar zsidó iskolák magyarosítása, árvák, tanítóözvegyek segélyezése. Az oklevél szövegét díszes ornamentális keret foglalja be, melyben két oldalról egy-egy az egyesületre utaló litográfia látható. Jobbról egy özvegyasszony siratja beteg gyermekét, balról pedig egy polgári lakás-részletét ábrázoló kép áll. Itt fiának mutatja a magyar címert az anyja. Az oklevél felső harmadában középen egy medaillonban a kettős kőtábla áll, mindkét kőtáblán öt-öt parancsolat látható.Az alsó harmadban jobb oldalon egy héber idézet áll, Salamon Példabeszédeiből, vele szemben a bal oldalon egy Kölcsey idézet. A két szecessziós keretbe foglalt idézet között három kisebb litográfia helyezkedik el, kettőn a tanítói hivatást szimbolizáló tárgyak képei: földgömb, könyv, abakusz, vonalzó, tinta, papír, köztük pedig egy tanítót láthatunk hivatása gyakorlása közben.

1907 - Az Országos Izraelita Tanítóegyesület Tiszteletbeli Tagsági Oklevele