1877 - Oklevél Goldziher Ignác részére

Oklevél Goldziher Ignác részére

Az Országos Magyar Izraelita Tanítóegylet oklevelének képein a zsidó felvilágosodás oktatási elveinek jelképeit és a zsidó közösség magyarosodásának szimbólumait láthatjuk. Az oklevél felső harmadában a tanítóegylet oktatási és polgári ideáljáinak képei, a két kép között pedig Mózes a kőtáblákkal, lábainál a modern és a hagyományos oktatás jelképeivel látható: földgömbbel és héber nyelvű könyvekkel. A képek tartalmát erősítik a kis medaillonokban szereplő portrék: a hagyományos zsidó értékeket megjelenítő Majmonidészé és a zsidó felvilágosodás atyjáé, Moses Mendelssohné, alattuk a modern pedagógia atyjáé, Pestalozzié, valamint a modern Magyarországot megálmodó Széchenyi István grófé. A képekhez héber, német és magyar nyelvű mondatszalagok tartoznak, mintegy kijelölve a modern zsidó oktatás nyelvi irányait is. Az oklevelet a Tanítóegylet a magyar zsidó tudományos élet büszkeségének, Goldziher Ignácnak adományozta, fia, Károly pedig a múzeumnak ajándékozta 1933-ban.

1877 - Oklevél Goldziher Ignác részére